Domino Esport CS:GO队的比赛存档

CS:GO #942

Domino Esport 挪威
2 所有的比赛
1 胜利
1 失败
0 平局
最后的比赛是15天前
现在

06.02.2021的比赛结果

17:1806.02.2021
Bitfix Gaming Academy
Domino Esport
0 2
Elisa 斯堪的那维亚 锦标赛 2021 挪威
组 A
14:0706.02.2021
Nordavind Talent
Domino Esport
2 0
Elisa 斯堪的那维亚 锦标赛 2021 挪威
组 A

名字

注册并获得一个奖杯
★ Gut Knife | Fade (Factory New) | CS:GO
简单又免费
所需点数
20000
赚取积分猜中奖者,免费获得奖品。
使用此代码注册
注册时输入优惠码,即可一次性获得500积分。
是的,给我奖品