EcoGoblins CS:GO队的比赛存档

CS:GO #1238

EcoGoblins 瑞典
16 所有的比赛
5 胜利
11 失败
0 平局
最后的比赛是14个小时前

比赛结果从18.03.2021到22.04.2021

19:4422.04.2021
EcoGoblins
Young Ninjas
0 1
Svenska Elitserien 弹簧 2021
常规赛
18:1621.04.2021
PGS Angels
EcoGoblins
0 1
Svenska Elitserien 弹簧 2021
常规赛
17:3014.04.2021
EcoGoblins
Vinkelparty
0 1
Svenska Elitserien 弹簧 2021
常规赛
18:0113.04.2021
Prima eSport
EcoGoblins
1 0
Svenska Elitserien 弹簧 2021
常规赛
19:0306.04.2021
Familia
EcoGoblins
1 0
Svenska Elitserien 弹簧 2021
常规赛
18:1805.04.2021
EcoGoblins
Sons Of Lennart
0 1
Svenska Elitserien 弹簧 2021
常规赛
17:1331.03.2021
Valorix
EcoGoblins
1 0
Svenska Elitserien 弹簧 2021
常规赛
19:1225.03.2021
PAPERPLANES
EcoGoblins
0 1
Svenska Elitserien 弹簧 2021
常规赛
18:1423.03.2021
EcoGoblins
Lemondogs
1 0
Svenska Elitserien 弹簧 2021
常规赛
18:1718.03.2021
Granit
EcoGoblins
0 1
Svenska Elitserien 弹簧 2021
常规赛

名字

注册并获得一个奖杯
Vigil Triumph | Dota 2
简单又免费
所需点数
12500
赚取积分猜中奖者,免费获得奖品。
使用此代码注册
注册时输入优惠码,即可一次性获得500积分。
是的,给我奖品