Eetswa CS:GO队的比赛存档

CS:GO #1085

Eetswa 澳大利亚
4 所有的比赛
2 胜利
2 失败
0 平局
最后的比赛是15天前

比赛结果从18.03.2021到06.04.2021

08:0506.04.2021
Dynasty
Eetswa
2 0
ESL 澳大利亚 & 新西蘭 季 12
瑞士赛 1
07:0501.04.2021
Bizarre
Eetswa
0 1
ESL 澳大利亚 & 新西蘭 季 12
瑞士赛 1
08:2125.03.2021
Eetswa
Power Rangers
1 0
ESL 澳大利亚 & 新西蘭 季 12
瑞士赛 1
09:4318.03.2021
R!OT Gaming
Eetswa
1 0
ESL 澳大利亚 & 新西蘭 季 12
瑞士赛 1

名字

注册并获得一个奖杯
Desert Eagle | Code Red (Field-Tested) | CS:GO
简单又免费
所需点数
9000
赚取积分猜中奖者,免费获得奖品。
使用此代码注册
注册时输入优惠码,即可一次性获得500积分。
是的,给我奖品