Typical NA Dota 2队

Typical NA 美國
0 0
预测
1 连败
33% 在30天内赢率
33% 胜率
最后的比赛是14天前

时间表

没有计划的Typical NA Dota 2比赛

计划参加

13.04 - 24.05
10天后
Dota Pro Circuit 2021 北美 季 2 下 师
$75,000 北美洲
团队: 8

结果

22:0508.04.2021
Pecado Squad
Typical NA
2 1
Dota Pro Circuit 2021 北美 季 2 下 师
封闭 的预选赛
19:0308.04.2021
Typical NA
Positively,Positive
2 0
Dota Pro Circuit 2021 北美 季 2 下 师
封闭 的预选赛
19:0706.04.2021
Typical NA
OQ hustlers
0 2
Dota Pro Circuit 2021 北美 季 2 下 师
封闭 的预选赛

名字